مخاطب قلبم
یهو اومدی تو زندگیم / شدی همه دنیام / شدی همه کسم / شدی همه زندگیم / اینو بدون، بدون تو هیچم / اینو بدون که بدون تو نمیتونم / واسه ما شدنمون کلی سختی کشیدیم / راحت همو به دست نیاوردیم که بخوایم راحت همو از دست بدیم / حالا بعد این همه سختی و مشکل که داشتیم مال همیم. اینو بدون که تا آخرش باهاتم / بدون تا آخرش این قلبم واسه تو عاشقونه میزنه….
اینو بدون دیووونتم
کلی میخوامت مالکم.
اولین ولنتاین با هم بودنمون مبارک…